Noordertuin van Antwerpen

Noordertuin van Antwerpen Groen in alle kleuren!

Natuur, Parken en Tuinen

NATUUR

De Noordertuin beschikt over een uitgebreid aanbod aan natuurgebieden. Binnen de Antwerpse Kempen kunnen we met trots zeggen dat we over het grootste aantal hectares aan natuurgebieden beschikken. Ideaal om zalig te ontspannen of te genieten van de pracht van de natuur.

Onze slogan is niet voor niks “Groen in alle kleuren”.

Overzicht

Kalmthoutse Heide

Laat je verwonderen door de Kalmthoutse Heide, waar je getrakteerd wordt op een uitzonderlijk duinenlandschap. Uitgestrekte vennen en prachtige dennenbossen leveren buitengewone panorama’s op die je haast nergens anders tegenkomt. De wisselwerking tussen schapenbegrazing, plaggen, potstallen en de omliggende landbouwgronden hebben de heide gevormd tot een bijzonder waardevolle toeristische beleving.
Dit uitgestrekte heidegebied is de grote trots van Kalmthout. Het Grenspark Kalmthoutse Heide situeert zich aan beide zijden van de Belgisch-Nederlandse grens. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 6000 ha. Vooral de ecologische en cultuurhistorische waarden maken het gebied uniek en de moeite waard om te behouden. Bovendien is de Kalmthoutse Heide geklasseerd als 3*-stiltegebied!

Ontdek alle recreatiemogelijkheden via:
www.grensparkkalmthoutseheide.com
www.visitkalmthout.be

Brechtse Heide

Iets minder bekend dan de Kalmthoutse maar daarom zeker niet minder mooi en in oppervlakte zelfs groter. De Brechtse Heide is een zeer uitgestrekt gebied van bijna 1800 ha dat beschermd is als landschap. Je vindt er bos, zandwegen, vennen en landbouwvelden doorkruist door tal van bomenrijen. Het strekt zich uit over de gemeenten Brecht, Malle, Schilde en Zoersel. In de Brechtse Heide kan je wandelen, fietsen of paardrijden. Je kan er volop genieten van de rust en de natuur. Door de afwisseling van bos, vennen en landbouwgronden voelen een heel aantal soorten vogels (± 170) en planten (± 400) zich er thuis. Je vindt er bijvoorbeeld akkervogels als patrijs, fazant, velduil en een tal van zangvogels zoals nachtegaal. Langs de velden kan je fluitekruit, zevenblad, wilde peen, enkelwortel opmerken. Struikheide en dopheide zijn natuurlijk ook te vinden in de Brechtse heide.

Groot Schietveld

Dit gebied is militair domein en wordt actief gebruikt als oefenterrein voor de artillerie. De bossen en natuurwaarden worden beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het Groot Schietveld is 1571 ha groot en daarmee, op de Kalmthoutse Heide na, het grootste natuurgebied in de provincie. Het bestaat uit een grote, aaneengesloten oppervlakte droge en vochtige heide, vennen en hooilanden omringd door een gordel van bossen. Het reservaat is belangrijk om zijn grote natuurlijke soortenrijkdom. Vooral planten van de vochtige heide, zoals heideorchis, veenorchis, klokjesgentiaan en ronde zonnedauw zijn er nog te vinden. Ook voor insecten is het gebied interessant. Zo worden er meer dan 30 soorten dagvlinders, waaronder het gentiaanblauwtje, aangetroffen. Maar het Groot Schietveld is vooral bekend om zijn grote adderpopulatie, die tot de belangrijkste van Noordwest-Europa behoort, en om de meer dan 100 soorten broedvogels, waaronder de wespendief en de nachtzwaluw. Loopt zowel over het grondgebied van Brecht, Wuustwezel als Brasschaat. Het Groot Schietveld blijft militair domein en bijgevolg niet vrij toegankelijk.

Groot Schietveld, Militiar domein

Klein Schietveld

Het Klein Schietveld maakt deel uit van het Kamp van Brasschaat, een militaire basis die sedert begin 19e eeuw te Brasschaat door de Nederlanders gesticht werd. Met het vliegveld bij telt dit gebied ruim 840 ha. Helaas behoort het merendeel tot het militair domein en is dit niet toegankelijk voor het publiek. Men treft hier nog een stukje ongerepte natuur aan. Het toegankelijke deel is beslist de moeite waard om een bezoekje te brengen. Landschappelijk kan je het vergelijken met het hier boven beschreven Groot Schietveld.

Horendonkse Bossen

Naaldbossengebied met een oppervlakte van 120 ha in handen van de gemeente Essen. Verspreid over het gebied liggen enkele duintoppen. Doorheen de bossen lopen verschillende uigestippelde wandelroutes. Gebied stond vroeger bekend omwille van zijn vele kleine smokkelweggetjes.

Mastenbos

Het “Mastenbos” te Kapellen is met z’n 150 hectare een afwisselend gebied met bos, zandige heivlaktes, ruige grasvlaktes, bosranden en resten van vroegere boomaanplantingen. Je wandelt deels ook door oude bomendreven van een vroeger landschapspark. Oude zomereiken en berken groeien met plezier in elkaars gezelschap. Ze verdragen her en der het gezelschap van de grove den. Op de veldjes die nog niet zo lang geleden geplagd werden komt de struikhei langzaam weer te voorschijn. Met het beheer van het gebied wil men een gemengd loofbos verkrijgen met open plekken. Hiervoor werden er jonge boompjes aangepland maar zullen er ook bomen moeten verdwijnen zoals de Amerikaanse eik en de lork. Zo krijgt de oorspronkelijke vegetatie weer kans. Uiteraard groeit op de zure droge zandgrond hoofdzakelijk een eikenberkenbos.
De groene pracht van het Mastenbos herbergt ook een onvermoede erfgoedschat: een nog zeer volledige Duitse loopgravenlinie uit 1917 met talrijke bunkers. Deze linie uit de Eerste Wereldoorlog werd volledig in kaart gebracht aan de hand van 53 luchtfoto’s die de Duitse luitenant Josef Zimmermann maakte in januari 1918. Deze foto’s werden pas in 2007 ontdekt!

De Maatjes

De Maatjes is een grensoverschrijdend natuurgebied met afwisselend rietvelden en vochtige weilanden. Hier en daar bevinden er zich kleine broekbosjes en visvijvers. Het grootste gedeelte van het rietveld (ongeveer 50 ha) ligt in Nederland. In Vlaanderen telt het gebied bijna 8 ha. Het gebied heeft verschillende bestemmingen op het gewestplan. Het rietveld met omliggende weilanden heeft de bestemming van natuurgebied met wetenschappelijk waarde, de aan Nederland palende weilanden hebben de bestemming natuurgebied. De rest is landbouwgebied met ecologische waarde. Bovendien ligt het hele gebied in een vogelrichtlijngebied.

https://visitkalmthout.be/doen/toeristische-gidsen/turf-nieuwmoer
https://visitkalmthout.be/doen/wandelen/de-maatjes

Het Rood

Het gemeentelijk natuurgebied Het Rood in Kapellen is sinds 1996 in beheer bij Natuurpunt. Het is een bosgebied van 20 ha groot op de overgang van de Kempen naar de polders. De naam is afkomstig van de roestbruine kleur van de bodem. Dat is geen vervuiling, maar ijzer dat ‘verroest’. Dit is van nature in de zandbodem aanwezig. Heel de omgeving en de Rode beek die er doorheen loopt, wordt trouwens gekenmerkt door dit rode zand.  Het Rood is gelegen op de grens van Kapellen met de buurgemeente Hoevenen aan het kruispunt van de Streepstraat met de Parijse Weg. Het vormt een natuurlijke buffer tussen beide dorpskernen.  Het Rood werd zo’n 200 jaar geleden als park van het kasteel Blauwhof aangelegd. Het bestaat grotendeels uit aangeplant loofbos. Doorheen het bos lopen verschillende dreven met majestueuze beuken en eiken . Die zijn ouder dan het bos zelf. Bij de aanleg van het park werden immers eerst de dreven aangeplant en pas nadien de bospercelen. De belangrijkste boomsoorten zijn zomereik, Amerikaanse eik, beuk en berk. Verspreid in het bos vinden we ook grove den en tamme kastanje. In Het Rood liggen ook soortenrijke graslanden. Die worden heel het jaar door begraasd door 3 Gallowayrunderen.

Andere kleinere natuurgebieden:

De Vraegheide en De Poppelaer (10,6 ha) te Brecht

Natuurreservaat De Kooldries (15 ha) te Brecht

Wandeldomein De Leeuwerk (21 ha) te Brecht

Natuurreservaat Den Hoofsweer (20 ha) te Brecht

Uilenbos gelegen te Wuustwezel

PARKEN EN TUINEN

Naast waardevolle natuurgebieden is bij een bezoek aan de Noordertuin, verpozen in één van de vele parken of tuinen een absolute must. Geniet van de gezellige drukte, de kleurenpracht en tal van andere factoren die jouw bezoek onvergetelijk zal maken!

Arboretum Kalmthout

Arboretum Kalmthout is een wonderlijke plek. Elk seizoen zie je iets nieuws. De winter is een bijzondere periode, dan bloeien de toverhazelaars, de grootste verzameling van Europa ontdek je hier in Kalmthout! Ongeacht koude of sneeuw zorgen ze voor unieke, zoet geurende bloemen in warme kleuren.
In de herfst tonen ze samen met de Japanse esdoorns een prachtig kleurenspektakel.
In de lente bloeien kerselaars en appelaars volop, een wolk van bloesems!
In de zomer trekt vooral de vlindertuin de aandacht. Kinderen kunnen dan deelnemen aan een speurtocht. Ze zijn dol op de grote vijver en de bonsais. Uitrusten doe je op één van de vele banken of op het terras van de cafetaria.

www.arboretumkalmthout.be

Arboretum Kalmthout

Kloosterdomein Franciscanessen

Het klooster op het domein van de zusters Franciscanessen werd midden 2010 definitief door de zusters verlaten. Dit parkgebied van 4ha is een unieke verzameling van bomen en planten bijeengebracht in de loop der jaren door de zusters die van hieruit naar vele missieposten in de wereld werden gezonden. Ze brachten allemaal stekken mee, die de basis vormden voor dit prachtig domein.
Aan de begraafplaats kan je bij de herinneringszuil de historiek van de zusters bekijken.

Parking en ingang park: Bredabaan 737, Wuustwezel
Het park is eigendom van de stichting Kempens Landschap.

Enkele kleinere tuinen en parken

Park Beaulieu te Kapellen

Pastorijtuin de Oude Pastorij te Kalmthout

Gemeentelijk Speelbos Kapellen

Strijboshof (4 ha) te Kalmthout

Neem ook eens een kijkje op www.opentuinen.be

Heb je interesse in een wandeling in één der domeinen en heb je nog vragen? Contacteer ons gerust!